Условия за наемане


Изисквания към Наемателя

 • Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да имат 21 навършени години и минимум 2 години стаж като шофьор.
 • Наемателят и всички допълнителни шофьори трябва да притежават редовни и валидни лични документи: паспорт/лична карта, свидетелство за управление на МПС и контролен талон (СУМПС). В случай че е чуждестранен гражданин – международна шофьорска книжка или легализиран превод на оригинално СУМПС  (винаги трябва да се предостави и оригинал на шофьорска книжка).
 • Трябва да бъде направена частична или пълна предплата при резервиране, да се плати остатъка за наема на място, ако има такъв и да бъде оставен гаранционен депозит на място при наемането на автомобила.

Моля, обърнете внимание: Лични документи и шофьорски книжки трябва да са валидни през целия период на наема.

Какво е включено в цената на наема

 • Наем на автомобил
 • Застраховка „Гражданска отговорност“
 • Стандартно покритие
 • Пътна такса – винетка за територията на Република България
 • Неограничен пробег
 • Летищна такса
 • Зимни гуми (от 1 ноември до 31 март)
 • Заместващ автомобил при технически проблем с наетия автомобил, който се дължи на нормална амортизация или фабричен дефект
 • Безплатна отмяна на резервацията (до 72 часа преди наема)
 • ДДС 20%
 • Такси за плащане с карти Visa и Mastercard

Период на наемане

Минимален наемен период 48 часа. При запитване за период по-кратък от 48 часа, наемът ще се калкулира като за пълни 48 часа. При закъснение за връщане на автомобила след изтичане на договора за наем без предупреждение, клиентът се таксува както следва: до 1 час – половин наемен ден; от 1 до 4 часа – един наемен ден; от 4 до 24 часа – два наемни дни, над 24 часа – всеки следващ ден в двоен размер.

Гориво

Автомобилът се предоставя с наличното гориво в резервоара и по условия на договора трябва да бъде върнат със същото количество. При връщане на автомобила с по малко количество гориво, клиентът заплаща 2,00 €/л.

Гаранционен депозит

При наемането на автомобила, Наемателят е длъжен да остави депозит в брой или с дебитна или кредитна карта (Visa или Mastercard), издадена на негово име. Банковата карта трябва да е с валидност минимум до края на наема.
Стойността на депозита зависи от избрания клас на автомобил.
В случай, че е заявено „Излизане в чужбина“, депозитът се удвоява.
В случай, че клиентът е млад шофьор – депозитът се удвоява.

Начин на плащане

При направата на резервация можете да извършите частично предплащане (20% от крайната цена) или пълно предплащане с:

 • кредитна/дебитна карта
 • банков превод
 • в брой в един от нашите офиси

Картата Ви ще бъде таксувана с основание plovdivrentacar.com или „Девил М EOOD” – името на нашата фирма. Ако е извършена частична предплата, Наемателят трябва да заплати оставащата сума при наемането на автомобила. Възможните методи за плащане са Visa, МasterCard, банков превод или плащане в брой.
Цените, посочени на сайта са в евро и лева. Плащанията се извършват в български лева по курса на БНБ.

Покритие и застраховки

 • Гражданска отговорност – включена в цена и е задължителна на територия на Република България
 • CDW + TP – ограничаване на отговорността при щета или кражба до размера на депозита. Важи само при представянето на протокол от КАТ и връщане на документите и ключовете на наетия автомобил. Не важи при употреба на наркотици, алкохол или други упойващи средства, както и при неспазването на закона за движение по пътищата. Включено в цената на наема.
 • Glass COVER&Tire  (G&T) – освобождава Наемателя от отговорността за нанесени щети по гуми, джанти, тасове и стъкла, при връщане на всички документи и ключове на автомобила. Не важи при управление, след употреба на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. Доплаща се допълнително по избор на клиента.
 • VIP PROTECTION – включва G&T и освен това освобождава Наемателя от отговорността за нанесени щети по екстериора на автомобила, които са удостоверени с акт на КАТ, Полиция или друг компетентен орган.

Анулиране

Потвърдена резервация може да бъде отказана/променена до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на такси. При отказ/промяна на резервация, по-малко от 72 часа преди началото на наемния период, се начислява такса в размер на 20% от крайната наемна цена, но не по-малко от наемната цена на автомобила за 1 ден.
Ако клиентът е принуден да анулира резервацията си в последния момент (по-малко от 72 часа преди началото на наема), поради въвеждането на извънредно положение в неговата държава и затваряне на границите и като следствие на това отмяна на полета, тогава периодът на безплатно анулиране на поръчката се удължава до момента на вземане на автомобила.
При анулиране на такъв тип резервации няма да се начислява такса и ще се запази цялото предплащане за следващ наем. Сумата за предплащане няма да бъде възстановена, но на клиента ще бъде издаден виртуален ваучер за стойността на предплащането. Този ваучер може да се използва в продължение на 24 месеца за бъдещи наеми.
Ако полета на клиента е бил отменен, поради въвеждането на извънредно положение и той е нямал възможност да реализира наема си, но НЕ е уведомил НАЕМОДАТЕЛЯ преди началото на резервацията, то предплащането ще бъде удържано изцяло.

Неявяване “No Show”

В случай че Наемателят не се яви за резервацията си до 4 часа след уговорения час за наема, резервацията се счита за анулирана, а предплатената сума се задържа изцяло.
Във всички случаи на Неявяване, когато колата не е отказана предварително, платените от Наемaтеля суми не подлежат на възстановяване и резервацията отпада от работния график на автомобила. За неявяване се приемат случаите, когато Наeмателят:

 • желае да отмени резервацията, но не ни уведоми преди да започне наемът;
 • поради някакви обстоятелства не успее да вземе колата в уговорения час и дата и не е уведомил за това. Изключение правят Наематели, които са посочили, че пристигат с полет и са предоставили неговия номер, а закъснението им се дължи именно на закъснял полет;
 • не успее да предостави валидни лична карта, шофьорска книжка, международна шофьорска книжка и контролен талон, които се изискват при вземане на автомобила;
 • не разполага с достатъчно средства, за да плати пълната цена на резервацията и/или няма възможност да остави депозит за автомобила според условията за съответния клас;

Промяна на предстояща резервация

Промени по резервация Наемателят може да прави, чрез запитване по имейл или чрез телефонно обаждане. Потвърдена резервация може да бъде променена до 72 часа преди началото на наемния период, без начисляване на такси. При промяна на периода за наема се преизчислява и прекалкулира наемната цената по текущи цени за новия период.

Промяна/Удължаване на резервация след началото на наема

При желание на Наемателя да удължи резервацията си, същият трябва писмено да заяви това, минимум 48 часа преди изтичането на договора. Наемателят може да удължи срока на договора, респективно ползването на автомобила, само при получено писмено потвърждение от Наемодателя и след извършено в рамките на 24 часа плащане на задължението за удължаването. Цената при удължаване на резервация се изчислява по актуален ценоразпис на база общ брой наемни дни. Препоръчваме да попитате за удължаване на своята резервация възможно най-рано, поради опасността от изчерпване на наличностите. В случай че клиента не плати продължението си преди изтичането на текущият му договор, е възможно да подлежи на определените в Общите условия на договора за наем неустойки за закъснение.
Когато наемът включва излизане в чужбина, при удължаване на пълномощното за срок до 7 дни се заплаща административна такса в размер 20 €. При удължаване за срок над 7 дни документите за излизане в чужбина следва да бъдат преиздадени, като за това се заплаща нова еднократна такса според ценоразписа.

ВАЖНО След потвърждение от Наемодателя за възможността за удължаване на наема, Наемателят трябва да извърши плащане за допълнителните наемни дни, в рамките на 24 часа от този момент, за да се потвърди удължаването на договора. Продължение се потвърждава само след получено плащане в гореспоменатия срок, но не по-късно от датата и часът, до който е валиден договора. След извършване на плащането, необходимите документи ще бъдат налични в офиса на компанията, в който е бил предоставен автомобилът. Plovdiv Rent a Car не носи отговорност за последствията в случай че клиентът не се е явил за взимане на документите.

Допълнителни такси

Такса Glass Cover&Tire – допълнително покритие към договора

По желание на клиента може бъде да добавена към договора при резервиране или на място в наш офис, при взимане на автомобила, както и по време на наема, за което се съставя нов договор и приемо-предавателен протокол.

Такса Tire&Glass Cover дава следните предимства:

 • Възстановяване на депозит в случай на щета по гуми, джанти, тасове и стъкла на автомобила
 • Освобождава от заплащане на административна такса при инцидент, при които са били засегнати само гуми, джанти, тасове или стъклата на автомобила

Такса VIP PROTECTION – допълнително покритие към договора

По желание на клиента може да бъде добавена към договора при резервиране или на място в наш офис, при взимане на автомобила, както и по време на наема, за което се съставя нов договор и приемо-предавателен протокол.

Такса VIP PROTECTION дава следните предимства:

 • Възстановяване на депозит в случай на щети по гуми, джанти, тасове, стъкла и екстериора на автомобила
 • Възстановяване на депозит в случай на кражба на автомобила
 • Заместващ автомобил на територията на Република България
 • Безплатна пътна помощ при щета или пожар на територията на Република България
 • Освобождава от заплащане на административна такса при инцидент
 • При щети по 2 съседни елемента без деформация и нарушена цялост, депозита на Наемателя ще бъде възстановен в пълен размер без да е необходимо да предоставя документ за настъпилото събитие

 

При наличие на щети, различни от по-горе описаните „Такса VIP PROTECTION“ ще важи само и единствено за щети, които са удостоверени с акт на КАТ, Полиция или друг компетентен орган, съставен съгласно Закона за движение по пътищата и другите нормативни актове или друг документ, потвърждаващи факта за настъпване на събитието и при условие, че НАЕМОДАТЕЛЯТ е бил уведомен за настъпилия инцидент не по-късно от 24 часа.

Такса CROSS BORDER – излизане в чужбина

Наеми извън страната са възможни при предварителна заявка и одобрение до съседни на България страни (Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и европейската част на Турция). Начислява се административна такса в зависимост от наетия клас автомобил. Посочената административна такса е при посещение на една от изброените страни. За всяка следваща страна, клиентът заплаща допълнителна такса в размер 50% от таксата за първата страна.

След потвърждение от Plovdiv Rent a Car, Наемателят трябва да изпрати сканирано копие на шофьорска книжка, син талон и данни по паспорт за издаване на необходимите документи – най-малко 3 работни дни преди началото на наема. Възможно е да има ограничения. Наем в други държави, различни от горепосочените е възможен след изрично потвърждение от страна на Наемодателя. Изготвя се индивидуална оферта за административна такса и депозит.

Вижте повече за излизане в чужбина тук.

Такса “Additional Driver” – допълнителен шофьор

При вземане на автомобила Наемателят и всеки допълнителен шофьор, които ще управлява наетия автомобил е длъжен лично да представи валидни документи – свидетелство за управление на МПС и син талон, лична карта или паспорт валидни до края на срока на наемния период. Всеки допълнителен шофьор е необходимо да бъде вписан в договора и да положи подпис. Всички шофьори са солидарно отговорни по време на наема.

Такса „Young Driver“ – млад шофьор

Наематели на възраст от 21 до 23 години се третират като „Млад шофьор“. Ако поне един от шофьорите е „Млад шофьор“, действат следните условия:

 • Наемателя може да управлява автомобили с депозит максимум 500€
 • Начислява се допълнителна такса в размер 6 €/ден
 • Депозитът се удвоява

 

Такса “Outside Working Hours” – извънработно време

Официалното ни работно време е следното: Понеделник- Събота 9:00 до 18:00 /за някои офиси е възможно да има различно работно време в зависимост от сезона. Можете да проверите работното време на избрания от Вас офис тук/.
При получаване или връщане на автомобил в извънработно време ще се начисли допълнителна такса „ООН“ в размер на 25 € за манипулация. Обслужването на клиенти в извън работните за конкретния офис часове, се извършва само и единствено по предварителна заявка.

Официални празници

По време на официални празници Великден, Коледа, Нова Година при вземане или връщане на автомобил ще се начислява допълнителна такса в размер 25 евро за манипулация.
В периода от 31 Декември 18:00 до 01 Януари 15:00 – офисите на Plovdiv Rent a Car не обслужват клиенти.

Доставка и еднопосочен наем

Plovdiv Rent a Car има развита мрежа от офиси като обслужва клиенти по всички международни Летища, градски офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна и също така сезонни офиси по Черноморието.
Можете да наемете кола от всеки един офис на Plovdiv Rent a Car и да я върнете в същия или друг офис на фирмата (ще се начисли допълнителна такса Еднопосочен наем). Списък със всички адреси можете да намерите тук.

Еднопосочен наем

След предварителна заявка е възможна доставка или връщане на автомобила до друг град или офис на Plovdiv Rent A Car . Примерни еднопосочни наеми:

Наемане Връщане Сума
София Бургас 240 €
София Варна 300 €
София Пловдив 80 €
София Банско 100 €
София Боровец 70 €
София Пампорово 160 €

 

Повече еднопосочни наеми можете да видите тук.

Доставки:

Освен това, можете да резервирате кола с доставка до хотел, офис, автосервиз или всеки един адрес. Примерни дестинации:

Дестинация Сума
София – Летище 0 €
София – Доставка до адрес 35 €
Пловдив – Летище 0 €
Пловдив – Офис 0 €
Пловдив – Доставка до адрес 15 €
Банско 80 €
Благоевград 65 €
Боровец 55 €

 

Подробен списък можете да видите тук.
Ако автомобилът е върнат на мястото, на което е доставен се начислява втора такса.

 

Допълнителни екстри

За допълнителните екстри се прилага такса на ден, както следва:

Екстра Цена на ден Максимална цена
Допълнителен шофьор 3,00 €
Детско столче 3,00 €
Помощно детско столче (бустър) 3,00 €
Багажник за ски – ако е наличен 4,00 €
Вериги за сняг 5,00 €
GPS навигация 3,00 €
Mobile WiFi HOTSPOT 3,00 €

След предварителна писмена заявка от страна на НАЕМАТЕЛЯ и писмено одобрение от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ, могат да бъдат премахнати рекламните стикери от резервирания автомобил. Начислява се еднократна такса в размер на 20 € .

Други въпроси

 

VIP програма за лоялни клиенти

VIP програмата е предназначена за нашите редовни клиенти. C персоналният акаунт може лесно да управлявате резервациите си. Управлението става посредством вашата регистрация в нашия сайт.

Plovdiv Rent a Car предоставя отстъпки на своите лоялни клиенти. След първата потвърдена резервация, Наемателят получава регистрация в сайта ни и следните отстъпки за следващи резервации:

 • След 2-ра потвърдена резервация – 5%
 • След 3-та потвърдена резервация – 10%
 • След 6-та потвърдена резервация – 15%

Повече за нашата програма за лоялни клиенти можете да видите тук.

Какво не покриват застраховките и допълнителните такси

 • Липсващи детайли или аксесоари (екстри)
 • Повреди по интериора на автомобила
 • Липси или повреди по лични вещи на наемателя
 • Повреди, които са настъпили поради нарушаване на Закона за движение по пътищата
 • Всички видове повреди, които са настъпили при управляване на кола от лице, невписано в договора за наем
 • Всички повреди, настъпили след края на наемния период, посочен в договора

Права на Наемателя

 • Ако при отдаване на автомобила e имало забавяне по вина на Наемодателя, Наемателя има право да иска увеличаване на периода на наемане с аналогичен период
 • Ако Наемателя не е успял да наеме на време резервирания от него автомобил по вина на Наемодателя, първият е в правото си да иска да му бъде възстановена част от предплатата, съобразена с периода на забавяне. Ако Наемателят се откаже от услугите в следствие на забавяне от страна на Наемодателя следва да му бъде възстановена предплатата
 • Ако Наемодателят не може да предостави автомобил по потвърдена резервация, Наемателят има право да иска безплатен ъпгрейд или връщане на направената от него предплата
 • Никакви други компенсации не се предполагат

Отговорности на Наемателя

 • Да спазва Закона за движение по пътищата
 • Да осигури сигурност и безопасност на наетия автомобил
 • Да съхранява автомобила надеждно заключен
 • Да върне автомобила в срока, посочен в договора за наем
 • Да заплати всички евентуални глоби и фишове към КАТ, Полиция и Община
 • Да заплати всички разходи в случай на ПТП или кражба (ако не е закупена допълнителна такса „VIP Protection“ и не са изпълнени условията по договора за наем)
 • Да покрие стойността на изгубени детайли, аксесоари, ключове, документи, регистрационни табели и друго според ценоразписа
 • Да заплати такса за пушене в автомобила и да покрие разходите за химическо почистване на салона в случай на сериозно замърсяване
 • Да покрие разходите за наем за целия период на престой на автомобила, ако той бъде спрян от движения от КАТ заради нарушаване на ЗДВП от Наемателя

Какво е забранено с наетия автомобил

 • Пушене в автомобила
 • Преотдаване автомобил под наем на трети лица
 • Управляване под въздействие на алкохол или упойващи вещества
 • Самостоятелен ремонт
 • Вземане на участие в състезания
 • Теглене на друго МПС или ремарке
 • Ползване за обучаване на неопитни шофьори
 • Неспазване на заводски спецификации по товароподемност и/или брой пътници
 • Предаване на автомобила на трети лица, непосочени в договора за наем
 • Управление на автомобила извън пътната настилка
 • Превоз на животни
 • Използване за търговски цели, осъществяване на платен превоз на хора, стоки и други

Отговорности на Наемодателя

 • Наемодателят гарантира класа автомобил. В случай, че Наемодателят не може да предостави автомобил от резервирания клас, той е задължен да предостави автомобил от по-висок клас за неговата сметка или да анулира резервация с пълно връщане на направената от Наемателя предплата
 • Наемодателят гарантира, че предоставеното МПС е технически изправно, има всички необходими документи, малък талон, технически преглед, застраховка „Гражданска Отговорност“ и платена Винетна такса
 • Наемодателят е длъжен да предостави резервирания автомобил за наем на клиента в предварително уговорените дата и час, допускайки нормално забавяне до 30 минути
 • В случай на предплатена потвърдена резервация, Наемодателят е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 4 часа след предварително уточнения час на наемане. След това време, резервацията може да бъде анулирана като «no show» и да отпадне от работния график.
  Изключение се прави за резервациите, които се извършват по предварителна заявка на адрес, различен от адреса на офиса на фирмата. В тези случаи Наемателя е длъжен да изчака клиента да се появи в рамките на 20 минути, след предварително уточнения час на наемане. След това време, Наемодателя, не е длъжен да чака Наемателя. Резервацията все пак ще бъде запазена в рамките на 4 часа и след това може да бъде анулирана като „No show“ и да отпадне от работния график.
 • Наемодателят, и респективно служители/представители на Наемодателя, не носят отговорност за загуби (директна/индиректна/последваща) на печалба/приход или за разходи, понесени от Наемателя, както и за вреди, понесени от наемателя или от други лица, настъпили в резултат на или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение при предоставяне на автомобил. Наемодателят не носи отговорност за липси и кражба на лични вещи от МПС.

Права на Наемодателя

 • Наемодателят има право да откаже да предостави услугите си на Наемателя от съображения за сигурност без да обяснява причините. В такива ситуации Наемодателят задължително трябва да възстанови предплатата на клиента.
 • Наемодателят има право да прекрати договора предсрочно и да си върне автомобила, ако:
  • Наемателят нарушава условията на договора
  • Наемателят е извършил измама, за да получи автомобила
  • Автомобилът е изоставен
  • Автомобилът не е върнат в уговорения срок и място, посочени в договора
  • МПС е повредено
  • Наемодателят или служител на Полицията или друг компетентен орган има основания да смята, че шофирането на Наемателят (или шофирането на оторизирания водач) може да представлява реална опасност за него самия и/или за всяко друго лице.

Депозит и Условия за Блокиране

1. Плащане на Депозит:
• Депозитът за наемане на автомобила е платим с кредитна или дебитна карта при сключването на договора.
2. Блокиране на Депозита:
• Сумата на депозита ще бъде блокирана на картата, с която е била платена, но няма да бъде теглена. Блокирането на сумата ще продължи за период от 20 работни дни, считано от датата на наемане на автомобила.
3. Освобождаване на Депозита:
• След изтичането на 20-те работни дни и при условие, че автомобилът е върнат в изправно състояние без щети, блокираната сума ще бъде освободена.
• Освобождаването на блокираната сума може да бъде забавено в случай на установени щети по автомобила или други нарушения на условията на договора.
• При необходимост от ръчно възстановяване на блокираната сума от наша страна, ще се начисли такса от 5 EUR.
4. Други Условия:
• Блокираната сума може да бъде използвана за покриване на допълнителни разходи, свързани с наемането на автомобила, включително, но не само: глоби, такси за почистване или допълнително гориво.

 


Всички цени са с включен ДДС
Телефон за обслужване на клиенти: 088 444 50 55 или 088 992 55 66
Вижте пълните условията за наем на автомобили тук.
Посетете нашата страница с често задавани въпроси тук.


 

Copyright © Plovdiv Rent a Car ® 1995-2024. All rights reserved
Услуга на VIVORENT - Your Car Rental